Patricia Kopatchinskaja and Sol Gabetta tour Germany

Sol_Gabetta_2017-4154 2018 © Julia Wesely

Patricia Kopatchinskaja and Sol Gabetta tour Germany

13/11/2023