Kent Nagano premieres George Benjamin’s 'Lessons in Love and Violence' in Hamburg

Kent Nagano
Georgia Jarman

Kent Nagano premieres George Benjamin’s Lessons in Love and Violence’ in Hamburg

29/3/2019